ECT wartość siły [N] odniesiona do długości krawędzi próbki tektury, działająca równolegle do kierunku fal, powodująca załamanie próbki. ECT jest miarą oporności działania sił równoległych do fali, rodzaj fali zasadniczo nie wpływa na wynik ECT, który podawany jest w kiloNewtonach (kN).