Najpopularniejsze obecnie pokrycia na warstwy płaskie produkowane są z włókien pochodzenia makulaturowego, tzw. Test Liner-y. Dostępne na rynku papiery typu Kraft Liner, charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością, lepszą drukownością i przerabialnością bowiem Kraft Liner-y są produkowane z włókien pierwotnych-celulozowych.