Ze względu na budowę tektury dzielimy na pojedyncze (single wall), podwójne (twin wall) i potrójne (triple wall). Najpopularniejsze tektury faliste single wall to tektury 3-y warstwowe. W produkcji występują następujące typy fal: fala F, N, E, B, C, A, K. Wymienione rodzaje fal są w kolejności od fali najniższej do fali najwyższej. Tektury typu twin wall to tektury 5-cio warstwowe i są kombinacją kilku różnych fal, np. B+E, C+B, A+C. Tektury potrójne triple wall to tektury siedmiowarstwowe i mogą składać się z fal A+C+B lub E+B+C.