Tektura falista jest tekturą wielowarstwową i w przypadku tektury pojedynczej składa się z trzech warstw: pokrycia zewnętrznego (linera zewnętrznego, tj. warstwy zewnętrznej płaskiej), pokrycia wewnętrznego (linera wewnętrznego, tj. warstwy wewnętrznej płaskiej) i papieru na warstwę pofalowaną (fluting).